Copart, Inc. (CPRT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 384 240 1 048 260 477 718 186 319 274 520
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 130 973 108 743 89 014 93 116 50 949
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 440 889 421 031 356 044 282 004 277 256
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,44 2,75 1,59 0,99 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 384 240K + $130 973K) ÷ $440 889K
= 3,44


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Copart, Inc.
CPRT
3,44
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,03
Carmax Inc
KMX
0,03
Openlane Inc.
KAR
0,12