Copart, Inc. (CPRT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 83,28% 87,14% 89,79% 87,49% 89,12%
Marża zysku operacyjnego 39,28% 42,21% 37,00% 35,09% 32,42%
Marża zysku brutto 38,30% 41,67% 36,31% 34,52% 31,15%
Marża zysku netto 31,14% 34,78% 31,73% 28,98% 23,14%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Operacyjny ROA 25,90% 24,91% 23,62% 28,12% 25,37%
ROA 20,53% 20,53% 20,26% 23,23% 18,11%
Zwrot z kapitału całkowitego 29,71% 28,94% 28,27% 32,89% 29,57%
ROE 23,57% 26,54% 28,11% 33,27% 26,43%