Copart, Inc. (CPRT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 090 130 936 495 699 907 591 693 417 867
Aktywa razem w tys. USD 5 308 860 4 562 140 3 455 260 2 547 620 2 307 700
ROA 20,53% 20,53% 20,26% 23,23% 18,11%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 090 130K ÷ $5 308 860K
= 20,53%


Analiza porównawcza

2022