Chemed Corp. (CHE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 640 18 160 32 895 28 743 92 120 210 156 162 675 112 765
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 255 38 732 50 065 45 234 46 226 25 293 32 780 39 446
Należności w tys. USD 136 555 117 319 137 217 118 193 123 329 104 748 126 853 110 839
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 285 068 279 651 302 399 286 086 267 402 290 215 299 108 329 163
Wskaźnik płynności szybkiej 0,68 0,62 0,73 0,67 0,98 1,17 1,08 0,80

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 640K + $46 255K + $136 555K) ÷ $285 068K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022/Q2