Chemed Corp. (CHE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 74 126 32 895 162 675 6 158 4 831
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 48 806 50 065 32 780 33 224 29 800
Należności w tys. USD 139 408 137 217 126 853 143 827 119 504
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 297 205 302 399 299 108 262 220 191 670
Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 0,73 1,08 0,70 0,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($74 126K + $48 806K + $139 408K) ÷ $297 205K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Chemed Corp.
CHE
0,88
Addus HomeCare Corporation
ADUS
1,70
Amedisys Inc.
AMED
1,06