Chemed Corp. (CHE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 32 895 162 675 6 158 4 831 11 121
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 065 32 780 33 224 29 800 45 940
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 302 399 299 108 262 220 191 670 193 522
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,65 0,15 0,18 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($32 895K + $50 065K) ÷ $302 399K
= 0,27


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Chemed Corp.
CHE
0,27
Addus HomeCare Corporation
ADUS
1,51
Amedisys Inc.
AMED
0,21
LHC Group Inc
LHCG
0,17