Chemed Corp. (CHE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 344 025 314 585 266 512 244 932 203 915
Aktywa razem w tys. USD 1 342 720 1 434 910 1 268 320 975 529 920 026
Operacyjny ROA 25,62% 21,92% 21,01% 25,11% 22,16%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $344 025K ÷ $1 342 720K
= 25,62%


Analiza porównawcza

2021