Chemed Corp. (CHE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 133,36 135,47 194,25 177,05 215,36
Rotacja należności 15,31 15,59 16,39 13,48 14,92
Rotacja zobowiązań 32,71 18,75 25,41 31,99 33,80
Rotacja kapitału pracującego 68,64

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 2,74 2,69 1,88 2,06 1,69
Cykl należności dni 23,83 23,41 22,26 27,08 24,47
Cykl zobowiązań dni 11,16 19,46 14,36 11,41 10,80

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 10,69 11,05 11,07 11,03 11,00
Rotacja aktywów razem 1,48 1,59 1,45 1,53 1,83