Chemed Corp. (CHE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 369 460 1 378 200 1 321 130 1 228 640 1 150 530
Zapasy w tys. USD 10 109 7 095 7 462 5 705 5 334
Rotacja zapasów 135,47 194,25 177,05 215,36 215,70

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 369 460K ÷ $10 109K
= 135,47


Analiza porównawcza

2021