Chemed Corp. (CHE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 351 865 1 365 537 1 369 460 1 368 179 1 365 255 1 366 925 1 378 200 1 390 503
Zapasy w tys. USD 10 696 10 540 10 109 8 394 7 411 6 777 7 095 7 546
Rotacja zapasów 126,39 129,56 135,47 162,99 184,22 201,70 194,25 184,27

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 351 865K ÷ $10 696K
= 126,39


Analiza porównawcza

2022/Q2