Chemed Corp. (CHE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 351 865 1 365 537 1 369 460 1 368 179 1 365 255 1 366 925 1 378 200 1 390 503
Zobowiązania handlowe w tys. USD 73 975 64 710 73 024 60 042 55 975 55 447 54 234 39 268
Rotacja zobowiązań 18,27 21,10 18,75 22,79 24,39 24,65 25,41 35,41

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 351 865K ÷ $73 975K
= 18,27


Analiza porównawcza

2022/Q2