Constellation Energy Corporation (CEG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 466 000 4 894 000 5 890 000
Aktywa razem w tys. USD 46 909 000 48 086 000 48 094 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,10 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 466 000K ÷ $46 909 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022