Constellation Energy Corporation (CEG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 828 000 1 757 000 1 253 000
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $0K ÷ $2 828 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022