Constellation Energy Corporation (CEG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00
Rotacja należności 7,37 8,12 9,76
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 16,07 10,19

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 49,52 44,97 37,39
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 1,23 1,00 0,79
Rotacja aktywów razem 0,52 0,41 0,37