Constellation Energy Corporation (CEG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 422 000 504 000 226 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 011 000 3 967 000 2 893 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 839 000 7 996 000 5 219 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 0,56 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($422 000K + $4 011 000K) ÷ $7 839 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022