Constellation Energy Corporation (CEG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 440 000 19 649 000 17 603 000
Aktywa razem w tys. USD 46 909 000 48 086 000 48 094 000
Rotacja aktywów razem 0,52 0,41 0,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $24 440 000K ÷ $46 909 000K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022