Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(28 kwi 2023)
2023/Q2
(27 sty 2023)
2023/Q1
(28 paź 2022)
2022/Q4
(29 lip 2022)
2022/Q3
(29 kwi 2022)
2022/Q2
(28 sty 2022)
2022/Q1
(29 paź 2021)
2021/Q4
(30 lip 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 452 49 404 38 705 45 105 24 773 79 709 125 865 144 593
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 681 35 515 28 583 24 225 24 938 28 407 26 789 22 188
Należności w tys. USD 32 086 36 513 32 943 34 697 52 025 44 637 44 936 48 495
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 449 223 470 791 469 520 502 324 465 605 478 885 449 647 465 262
Wskaźnik płynności szybkiej 0,20 0,26 0,21 0,21 0,22 0,32 0,44 0,46

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 452K + $33 681K + $32 086K) ÷ $449 223K
= 0,20


Analiza porównawcza

2023/Q3