Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(29 kwi 2022)
2022/Q2
(28 sty 2022)
2022/Q1
(29 paź 2021)
2021/Q4
(30 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(29 sty 2021)
2021/Q1
(30 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 773 79 709 125 865 144 593 384 587 568 839 597 619 436 996
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 938 28 407 26 789 22 188 22 328 22 653 22 636 17 916
Należności w tys. USD 52 025 44 637 44 936 48 495 54 568 70 525 48 871 49 009
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 465 605 478 885 449 647 465 262 448 950 438 703 444 616 451 056
Wskaźnik płynności szybkiej 0,22 0,32 0,44 0,46 1,03 1,51 1,50 1,12

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 773K + $24 938K + $52 025K) ÷ $465 605K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022/Q3