Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 267 790 2 821 440 2 522 790 3 071 950 3 030 440
Property, plant and equipment w tys. USD 969 609 979 850 1 130 060 1 168 960 1 149 140
Rotacja aktywów trwałych 3,37 2,88 2,23 2,63 2,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 267 790K ÷ $969 609K
= 3,37


Analiza porównawcza

2022