Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 049 880 865 261 779 937 931 077 935 397
Zapasy w tys. USD 213 249 138 320 139 091 154 958 156 253
Rotacja zapasów 4,92 6,26 5,61 6,01 5,99

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 049 880K ÷ $213 249K
= 4,92


Analiza porównawcza

2022