Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 lip 2023)
2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 442 810 3 267 790 2 821 440 2 522 790 3 071 950
Aktywa razem w tys. USD 2 218 090 2 294 910 2 391 690 2 544 260 1 581 220
Rotacja aktywów razem 1,55 1,42 1,18 0,99 1,94

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 442 810K ÷ $2 218 090K
= 1,55


Analiza porównawcza

2023