Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
2017
(28 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 821 440 2 522 790 3 071 950 3 030 440 2 926 290
Aktywa razem w tys. USD 2 391 690 2 544 260 1 581 220 1 527 360 1 521 940
Rotacja aktywów razem 1,18 0,99 1,94 1,98 1,92

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 821 440K ÷ $2 391 690K
= 1,18


Analiza porównawcza

2021