Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
2017
(28 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 267 790 2 821 440 2 522 790 3 071 950 3 030 440 2 926 290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 049 880 865 261 779 937 931 077 935 397 891 293
Zysk ze sprzedaży brutto 2 217 900 1 956 180 1 742 860 2 140 870 2 095 050 2 035 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 157 433 147 825 146 975 152 826 143 756 141 414
Zysk operacyjny 153 003 148 937 56 153 282 844 293 592 313 158
Koszty odsetek netto 9 620 56 108 22 327 16 488 15 169 14 271
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 143 383 310 551 -61 158 266 356 278 423 298 887
Podatek dochodowy 11 503 56 038 -28 683 42 955 30 803 96 988
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 131 880 254 513 -32 475 223 401 247 620 201 899