Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 lip 2023)
2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 25 147 45 105 144 593 436 996 36 884
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 268 24 225 22 188 17 916 18 332
Należności w tys. USD 32 508 34 697 48 495 49 009 32 206
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 488 966 502 324 465 262 451 056 392 474
Wskaźnik płynności szybkiej 0,19 0,21 0,46 1,12 0,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($25 147K + $35 268K + $32 508K) ÷ $488 966K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023