Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 105 144 593 436 996 36 884 114 656
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 225 22 188 17 916 18 332 16 347
Należności w tys. USD 34 697 48 495 49 009 32 206 19 496
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 324 465 262 451 056 392 474 364 619
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,46 1,12 0,22 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 105K + $24 225K + $34 697K) ÷ $502 324K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022