Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 lip 2023)
2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
2017
(28 lip 2017)
Zysk (strata) netto 99 050 131 880 254 513 -32 475 223 401 247 620 201 899
Amortyzacja 104 485 103 568 108 604 118 178 107 537 93 692 86 319
Zmiana stanu należności -2 189 -13 798 -514 16 803 12 710 -2 885 -13 192
Zmiana stanu zapasów -23 885 74 929 -771 -15 867 -1 295 -114 4 059
Zmiana stanu gotówki -19 958 -99 488 -292 403 400 112 -77 772 -46 345 10 035
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 250 457 205 253 301 903 161 002 362 796 330 620 320 767
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -126 987 -98 341 -71 409 -297 328 -138 293 -152 249 -110 591
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -124 319 -98 499 -78 330 -157 226 -241 574 -151 222 -109 605
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -146 096 -206 242 -672 636 396 336 -198 994 -225 743 -201 127