Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 943 000 5 213 000 5 662 000 16 856 000 8 554 000 10 028 000 10 492 000 8 822 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 295 000 2 772 000 2 868 000 5 576 000 2 215 000 2 080 000 1 802 000 1 930 000
Należności w tys. USD 8 158 000 8 393 000 9 135 000 16 954 000 7 647 000 7 840 000 7 955 000 7 317 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 30 202 000 45 593 000 45 173 000 92 268 000 25 976 000 43 960 000 26 578 000 41 967 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,38 0,36 0,39 0,43 0,71 0,45 0,76 0,43

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($943 000K + $2 295 000K + $8 158 000K) ÷ $30 202 000K
= 0,38