Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 978 000 5 874 000 6 323 000 6 017 000 6 042 000 943 000 5 213 000 5 662 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 586 000 5 138 000 3 163 000 2 889 000 2 642 000 2 295 000 2 772 000 2 868 000
Należności w tys. USD 9 310 000 9 134 000 9 416 000 9 230 000 8 856 000 8 158 000 8 393 000 9 135 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 621 000 48 913 000 49 764 000 31 842 000 47 747 000 30 202 000 45 593 000 45 173 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,41 0,38 0,57 0,37 0,38 0,36 0,39

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 978 000K + $4 586 000K + $9 310 000K) ÷ $50 621 000K
= 0,41