Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 856 000 8 822 000 7 299 000 6 968 000 7 381 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 576 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000 1 772 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 268 000 41 967 000 43 761 000 45 213 000 42 849 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,26 0,21 0,19 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 856 000K + $5 576 000K) ÷ $92 268 000K
= 0,24