Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 213 000 5 662 000 16 856 000 8 554 000 10 028 000 10 492 000 8 822 000 8 512 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 772 000 2 868 000 5 576 000 2 215 000 2 080 000 1 802 000 1 930 000 1 831 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 45 593 000 45 173 000 92 268 000 25 976 000 43 960 000 26 578 000 41 967 000 41 343 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,19 0,24 0,41 0,28 0,46 0,26 0,25

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 213 000K + $2 772 000K) ÷ $45 593 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022/Q2