Caterpillar Inc. (CAT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 59 427 000 50 971 000 41 748 000 53 800 000 54 722 000
Aktywa razem w tys. USD 81 943 000 82 793 000 78 324 000 78 453 000 78 509 000
Rotacja aktywów razem 0,73 0,62 0,53 0,69 0,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $59 427 000K ÷ $81 943 000K
= 0,73