Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 042 000 16 856 000 8 822 000 7 299 000 6 968 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 642 000 5 576 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000
Należności w tys. USD 8 856 000 16 954 000 7 317 000 8 568 000 8 802 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 747 000 92 268 000 41 967 000 43 761 000 45 213 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,37 0,43 0,43 0,40 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 042 000K + $2 642 000K + $8 856 000K) ÷ $47 747 000K
= 0,37