Caterpillar Inc. (CAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 978 000 6 042 000 8 428 000 8 822 000 7 299 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 586 000 2 642 000 2 788 000 1 930 000 1 739 000
Należności w tys. USD 9 310 000 8 856 000 8 477 000 7 317 000 8 568 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 621 000 47 747 000 46 134 000 41 967 000 43 761 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,37 0,43 0,43 0,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 978 000K + $4 586 000K + $9 310 000K) ÷ $50 621 000K
= 0,41