Caterpillar Inc. (CAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 67 060 000 59 427 000 50 971 000 41 748 000 53 800 000
Property, plant and equipment w tys. USD 12 680 000 12 028 000 12 090 000 12 401 000 12 904 000
Rotacja aktywów trwałych 5,29 4,94 4,22 3,37 4,17

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $67 060 000K ÷ $12 680 000K
= 5,29