Caterpillar Inc. (CAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 59 427 000 50 971 000 41 748 000 53 800 000 54 722 000
Property, plant and equipment w tys. USD 12 028 000 12 090 000 12 401 000 12 904 000 13 574 000
Rotacja aktywów trwałych 4,94 4,22 3,37 4,17 4,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $59 427 000K ÷ $12 028 000K
= 4,94