Caterpillar Inc. (CAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 1 673 000 1 537 000 4 240 000 1 426 000 1 413 000 1 530 000 780 000 668 000 458 000 1 092 000 1 098 000 1 494 000
Amortyzacja 553 000 557 000 1 172 000 593 000 587 000 586 000 2 432 000 1 815 000 1 222 000 614 000 2 577 000 1 932 750
Zmiana stanu należności 8 393 000 9 135 000 16 954 000 7 647 000 7 840 000 7 955 000 348 000 -8 946 000 -700 000 -734 000 -8 899 000 -1 068 000
Zmiana stanu zapasów 15 881 000 15 038 000 28 076 000 13 666 000 12 672 000 12 149 000 -51 000 82 000 -377 000 482 000 -914 000 173 000
Zmiana stanu gotówki 6 014 000 6 526 000 18 508 000 9 446 000 10 831 000 11 342 000 37 000 531 000 1 661 000 -1 161 000 378 000 477 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 233 000 313 000 2 824 000 1 740 000 2 118 000 1 928 000 6 327 000 4 255 000 2 521 000 1 130 000 6 912 000 5 184 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -595 000 -679 000 -1 570 000 -587 000 -596 000 -504 000 -978 000 -686 000 -472 000 -305 000 -2 669 000 -2 001 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -575 000 -1 313 000 -1 984 000 -375 000 -1 240 000 -477 000 -1 485 000 -959 000 -743 000 -213 000 -1 928 000 -1 446 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 176 000 -1 715 000 -1 172 000 -2 746 000 -310 000 -546 000 -3 755 000 -2 213 000 -1 213 000 -1 999 000 -4 538 000 -3 403 500