ArcBest Corp (ARCB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 340 829 340 402 365 806 326 034 301 289 203 860 101 132 124 959
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 68 833 84 058 69 299 71 367 58 175 53 413 61 138 55 656
Należności w tys. USD 480 474 440 730 481 925 592 382 638 564 678 284 698 309 595 438
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 668 374 641 266 688 043 768 470 757 372 748 169 740 111 702 694
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,35 1,33 1,29 1,32 1,25 1,16 1,10

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($340 829K + $68 833K + $480 474K) ÷ $668 374K
= 1,33


Analiza porównawcza

2023/Q3