ArcBest Corp (ARCB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 301 289 203 860 101 132 124 959 468 496 422 586 360 858 369 362
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 175 53 413 61 138 55 656 45 797 47 163 49 853 53 593
Należności w tys. USD 638 564 678 284 698 309 595 438 438 833 373 782 358 008 335 213
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 757 372 748 169 740 111 702 694 615 676 560 260 500 742 506 547
Wskaźnik płynności szybkiej 1,32 1,25 1,16 1,10 1,55 1,51 1,54 1,50

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($301 289K + $58 175K + $638 564K) ÷ $757 372K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022/Q3