ArcBest Corp (ARCB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 399 269 280 986 98 278 63 770 109 098
Aktywa razem w tys. USD 2 494 290 2 112 680 1 779 010 1 651 210 1 539 230
Operacyjny ROA 16,01% 13,30% 5,52% 3,86% 7,09%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $399 269K ÷ $2 494 290K
= 16,01%


Analiza porównawcza

2022