ArcBest Corp (ARCB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 427 440 5 324 050 3 980 070 2 940 160 2 988 310
Aktywa razem w tys. USD 2 485 090 2 494 290 2 112 680 1 779 010 1 651 210
Rotacja aktywów razem 1,78 2,13 1,88 1,65 1,81

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 427 440K ÷ $2 485 090K
= 1,78


Analiza porównawcza

2023