ArcBest Corp (ARCB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 324 050 3 980 070 2 940 160 2 988 310 3 093 790
Aktywa razem w tys. USD 2 494 290 2 112 680 1 779 010 1 651 210 1 539 230
Rotacja aktywów razem 2,13 1,88 1,65 1,81 2,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 324 050K ÷ $2 494 290K
= 2,13


Analiza porównawcza

2022