ArcBest Corp (ARCB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 326 034 124 959 369 362 318 488 296 992
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 367 55 656 53 593 44 561 36 037
Należności w tys. USD 592 382 595 438 335 213 301 353 316 197
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 768 470 702 694 506 547 444 277 451 318
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,10 1,50 1,50 1,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($326 034K + $71 367K + $592 382K) ÷ $768 470K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022