ArcBest Corp (ARCB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 198 371 174 917 217 119 266 214 237 600
Kapitał własny w tys. USD 1 151 400 929 067 828 593 763 043 717 682
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,17 0,19 0,26 0,35 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $198 371K ÷ $1 151 400K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022