ArcBest Corp (ARCB)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 195 433 298 209 213 521 71 100 39 963
Kapitał własny w tys. USD 1 242 360 1 151 400 929 067 828 593 763 043
ROE 15,73% 25,90% 22,98% 8,58% 5,24%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $195 433K ÷ $1 242 360K
= 15,73%


Analiza porównawcza

2023