AGCO Corp. (AGCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 595 500 680 700 463 500 558 700 789 500 607 000 580 600 655 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 699 300 624 500 747 200 596 600 538 800 593 900 592 100 613 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 343 600 4 119 100 4 302 500 3 984 300 4 088 000 3 617 900 3 630 500 3 435 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,32 0,28 0,29 0,32 0,33 0,32 0,37

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($595 500K + $699 300K) ÷ $4 343 600K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AGCO Corp.
AGCO
0,30
Deere & Co.
DE
0,09
Lindsay Corporation
LNN
1,37
Titan International, Inc.
TWI
0,78