AGCO Corp. (AGCO)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 897 000 427 100 125 200 285 500 186 400
Kapitał własny w tys. USD 3 415 900 2 980 000 2 853 800 2 932 900 3 029 600
ROE 26,26% 14,33% 4,39% 9,73% 6,15%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $897 000K ÷ $3 415 900K
= 26,26%


Analiza porównawcza

2021