AGCO Corp. (AGCO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 307 500 1 016 700 639 400 533 700 501 000
Aktywa razem w tys. USD 10 103 700 9 182 100 8 504 200 7 759 700 7 626 400
Operacyjny ROA 12,94% 11,07% 7,52% 6,88% 6,57%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 307 500K ÷ $10 103 700K
= 12,94%


Analiza porównawcza

2022