AGCO Corp. (AGCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 595 500 789 500 889 100 1 119 100 432 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 699 300 538 800 539 800 418 900 417 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 343 600 4 088 000 3 454 600 3 362 800 2 884 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,32 0,41 0,46 0,29

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($595 500K + $699 300K) ÷ $4 343 600K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AGCO Corp.
AGCO
0,30
Deere & Co.
DE
0,10
Lindsay Corporation
LNN
1,37
Titan International, Inc.
TWI
0,55