AGCO Corp. (AGCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 889 100 1 119 100 432 800 326 100 367 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 539 800 418 900 417 100 422 300 367 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 454 600 3 362 800 2 884 500 2 766 700 2 650 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,46 0,29 0,27 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($889 100K + $539 800K) ÷ $3 454 600K
= 0,41


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AGCO Corp.
AGCO
0,41
Deere & Co.
DE
0,15
Lindsay Corporation
LNN
1,28
Titan International, Inc.
TWI
0,36