AGCO Corp. (AGCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 789 500 889 100 1 119 100 432 800 326 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 538 800 539 800 418 900 417 100 422 300
Należności w tys. USD 1 221 300 991 500 856 000 800 500 880 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 088 000 3 454 600 3 362 800 2 884 500 2 766 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,70 0,71 0,57 0,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($789 500K + $538 800K + $1 221 300K) ÷ $4 088 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
AGCO Corp.
AGCO
0,62
Deere & Co.
DE
0,24
Lindsay Corporation
LNN
1,76
Titan International, Inc.
TWI
1,15