Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 229 000 11 879 000 9 961 000 7 572 000 9 830 000 12 249 000 8 600 000 9 777 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 401 000 4 570 000 4 506 000 4 721 000 4 993 000 4 333 000 4 099 000 3 932 000
Należności w tys. USD 11 254 000 10 743 000 11 237 000 10 733 000 9 977 000 9 281 000 9 914 000 9 588 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 538 000 32 712 000 34 473 000 32 521 000 35 194 000 28 533 000 28 684 000 31 951 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,83 0,75 0,71 0,70 0,91 0,79 0,73

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 229 000K + $4 401 000K + $11 254 000K) ÷ $29 538 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022/Q4