Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 816 000 13 290 000 8 766 000 6 722 000 9 229 000 11 879 000 9 961 000 7 572 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 932 000 4 541 000 4 540 000 4 460 000 4 401 000 4 570 000 4 506 000 4 721 000
Należności w tys. USD 11 155 000 11 412 000 11 491 000 11 473 000 11 254 000 10 743 000 11 237 000 10 733 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 37 841 000 34 773 000 32 239 000 27 590 000 29 538 000 32 712 000 34 473 000 32 521 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,76 0,84 0,77 0,82 0,84 0,83 0,75 0,71

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 816 000K + $4 932 000K + $11 155 000K) ÷ $37 841 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2023/Q4