Abbvie Inc (ABBV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 54 318 000 58 054 000 56 197 000 45 804 000 33 266 000 32 753 000 28 216 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 415 000 17 414 000 17 446 000 15 387 000 7 439 000 7 718 000 7 040 000
Zysk ze sprzedaży brutto 33 903 000 40 640 000 38 751 000 30 417 000 25 827 000 25 035 000 21 176 000
Koszty badań i rozwoju 7 675 000 6 510 000 7 084 000 6 557 000 6 407 000 10 329 000 4 982 000
Koszty ogólnego zarządu 12 872 000 15 260 000 12 349 000 11 299 000 6 942 000 7 399 000 6 275 000
Zysk operacyjny 13 356 000 18 870 000 19 318 000 12 561 000 12 478 000 7 307 000 9 919 000
Koszty odsetek netto 1 684 000 2 044 000 2 384 000 2 280 000 1 509 000 1 144 000 1 004 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 250 000 13 477 000 12 989 000 3 398 000 8 426 000 5 197 000 7 727 000
Podatek dochodowy 1 377 000 1 632 000 1 440 000 -1 224 000 544 000 -490 000 2 418 000
Udziały niekontrolujące 10 000 9 000 7 000 6 000 0 0 0
Zysk (strata) netto 4 820 000 11 782 000 11 468 000 4 556 000 7 842 000 5 657 000 5 283 000