Abbvie Inc (ABBV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 58 054 000 56 197 000 45 804 000 33 266 000 32 753 000
Aktywa razem w tys. USD 138 805 000 146 529 000 150 565 000 89 115 000 59 352 000
Rotacja aktywów razem 0,42 0,38 0,30 0,37 0,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $58 054 000K ÷ $138 805 000K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022