Abbvie Inc (ABBV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 54 318 000 58 054 000 56 197 000 45 804 000 33 266 000
Aktywa razem w tys. USD 134 711 000 138 805 000 146 529 000 150 565 000 89 115 000
Rotacja aktywów razem 0,40 0,42 0,38 0,30 0,37

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $54 318 000K ÷ $134 711 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2023