Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 5,58 4,65 4,10 4,81 4,39
Rotacja należności 5,63 5,19 6,13 6,08 5,55
Rotacja zobowiązań 6,05 6,76 5,12 4,99 4,78
Rotacja kapitału pracującego 0,98 6,16

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 65,44 78,52 88,96 75,90 83,21
Cykl należności dni 64,80 70,30 59,56 60,00 65,82
Cykl zobowiązań dni 60,30 53,99 71,24 73,11 76,42

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 11,00 8,73 11,23 11,36 10,07
Rotacja aktywów razem 0,38 0,30 0,37 0,55 0,40