Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 830 000 8 479 000 39 924 000 8 061 000 9 789 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 993 000 3 562 000 2 354 000 1 895 000 4 741 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 194 000 28 661 000 15 585 000 17 239 000 16 641 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,42 0,42 2,71 0,58 0,87

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 830 000K + $4 993 000K) ÷ $35 194 000K
= 0,42


Analiza porównawcza

2021