Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 816 000 9 229 000 9 830 000 8 479 000 39 924 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 932 000 4 401 000 4 993 000 3 562 000 2 354 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 37 841 000 29 538 000 35 194 000 28 661 000 15 585 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,46 0,42 0,42 2,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 816 000K + $4 932 000K) ÷ $37 841 000K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023