Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 27 928 000 24 173 000 49 519 000 16 945 000 21 223 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 194 000 28 661 000 15 585 000 17 239 000 16 641 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,79 0,84 3,18 0,98 1,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $27 928 000K ÷ $35 194 000K
= 0,79


Analiza porównawcza

2021