Abbvie Inc (ABBV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 33 002 000 28 463 000 27 928 000 24 173 000 49 519 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 37 841 000 29 538 000 35 194 000 28 661 000 15 585 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,87 0,96 0,79 0,84 3,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $33 002 000K ÷ $37 841 000K
= 0,87


Analiza porównawcza

2023