Abbvie Inc (ABBV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 820 000 11 782 000 11 468 000 4 556 000 7 842 000 5 657 000 5 283 000
Amortyzacja 8 698 000 9 164 000 8 521 000 6 471 000 2 017 000 1 765 000 1 501 000
Zmiana stanu należności -99 000 1 277 000 1 155 000 3 394 000 44 000 296 000 330 000
Zmiana stanu zapasów 520 000 451 000 -182 000 1 497 000 208 000 0 161 000
Zmiana stanu gotówki 3 587 000 -601 000 1 351 000 -31 445 000 31 863 000 -1 728 000 3 366 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 839 000 24 943 000 22 777 000 17 588 000 13 324 000 13 427 000 9 960 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -777 000 -695 000 -787 000 -798 000 -552 000 -638 000 -529 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 009 000 -623 000 -2 344 000 -37 557 000 596 000 -1 006 000 -274 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -17 222 000 -24 803 000 -19 039 000 -11 501 000 18 708 000 -14 396 000 -5 512 000