Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 730 557 573 582 469 540 466 094 438 990 294 860 157 872 154 968
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 992 20 058 9 978 3 391 3 167 4 146 3 342 2 278
Należności w tys. USD 513 905 564 875 606 132 549 404 492 077 536 178 574 191 348 709
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 161 151 616 145 179 183 107 154 100 152 030 178 091 117 887
Wskaźnik płynności szybkiej 8,66 7,64 7,48 5,56 6,06 5,49 4,13 4,29

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($730 557K + $3 992K + $513 905K) ÷ $144 161K
= 8,66


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Encore Wire Corp.
WIRE
8,66
AZZ Inc
AZZ
1,20