Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 401 640 1 035 050 555 133 549 238 519 237
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 161 154 100 93 592 75 296 73 572
Wskaźnik płynności bieżącej 9,72 6,72 5,93 7,29 7,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 401 640K ÷ $144 161K
= 9,72


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Encore Wire Corp.
WIRE
9,72
AZZ Inc
AZZ
2,57